Cele projektu

Celem projektu jest złożenie wniosku o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa w konkursie EIC Accelerator OPEN. Wnioskowana kwota wsparcie z Komisji Europejskiej to 2 mln EUR. Uzyskanie Eurograntu pozwoli na realizację pełnej fazy demonstracyjnej, pilotażowej technologii (produktu) w postaci prototypu dozownika (pojemnik oraz dozownik w nakrętce) do substancji ciekłych z poziomu TRL5 do TRL8. Opracowany prototyp rozwiązuje skomplikowane wyzwanie inżynieryjne z obszaru rozwiązań materiałowych a zatem stanowi przełomowe rozwiązanie technologiczne (tzw. Deep tech).

Rezultaty projektu

Planowane efekty projektu to przygotowanie feasibility study wymaganego przez KE, przygotowanie wniosku do programu EIC Accelelator zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, działania związane z prezentacją wniosku przed organizatorem konkursu, przygotowanie innych wymaganych dokumentów, w tym przygotowanie 3-minutowej prezentacji zespołu i projektu w formie filmu oraz tłumaczenia materiałów na j. angielski.

Prezentowany projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację XIII. INNOWACYJNE PROCESY I PRODUKTY W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM I OPAKOWANIOWYM tj. Opakowania inteligentne, wysoko specjalistyczne ulepszenia zapewniające zwiększenie ekologiczności, wytrzymałości oraz trwałości i bezpieczeństwa żywności, ich konstrukcje i wzornictwo (design).

Spółka wdroży na rynek innowacyjny i autorski dozownik do substancji ciekłych, który będzie się znajdował w korku produktu. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dozownika, aby użyć do produkcji materiałów możliwie najbardziej przyjaznych środowisku.

Wartość projektu: 280 060.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 280 060.00 PLN

INNOWACYJNE PROCESY I PRODUKTY W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM I OPAKOWANIOWYM

Dofinansowanie